Nuwe realiteit VS Nuwe normaal / New reality VS New normal

[scroll down for English]

NUWE REALITEIT vs NUWE NORMAAL!
Verandering beteken so baie dinge… ‘n nuwe seisoen, ‘n nuwe sonsopkoms, ‘n nuwe verhouding of ‘n nuwe hoofstuk.Wanneer ons ‘verandering’ deur nuwe lense bekyk impliseer dit groei, vooruitgang en ‘n kans vir ‘n nuwe begin!
Verandering is onvermydelik!
Dis die wet van die natuur!
Ongelukkig is die verandering waarin ons onsself nou bevind heeltemal onnatuurlik en dis hoekom dit so moeilik is om te aanvaar. Die enigste mag wat ons binne ons nuwe realiteit het is die keuse om dit deur ander lense te sien.
Jou nuwe realiteit is jou omstandighede waaroor jy geen beheer het nie…maar jou nuwe normaal is JOU keuse van hoe jy dinge anders sal begin doen!
So elke keer wanneer jy magteloos voel, weet dat daar dinge is waaroor jy geen beheer het nie.Dis okay!Fokus op dit waaroor jy wel beheer het…die keuse van JOU nuwe normaal!
OPWINDENDE NUUS: VIR AANDAG – ONDERWYSERS; Wees van die eerstes om ons splinternuwe potgooi reeks DIE ONDERWYS – KOM ONS BEWEEG SAAM VORENTOE te geniet!Jou “like, comment & share” sal ons baie waardeer!

LUISTER HIER

Jy is sterker as wat jy dink!
Bly veilig en gesond tot ons weer gesels.
René

🌸

[English Text]

NEW REALITY vs NEW NORMAL!
Change means so many different things.. a new season, a new sunrise , a new relationship or a new chapter.When you start looking at ‘change’ through a different lense it implicates growth, progress and a chance for a new beginning!
Change is inevitable!It’s the law of nature!
Unfortunately the change we find ourselves in right now is completely unnatural and that’s why it is so difficult to accept.The only power we have within our new reality is the ability to see it through different lenses.
Your new reality is the circumstances surrounding you that you cannot change!…but your new normal is YOUR choice to do things differently!
So every time you feel powerless, know that there are things you cannot change.That’s okay!Focus on the things that you can change…YOUR choice of your new normal!
EXCITING UPDATE: FOR ATTENTION – TEACHERS
Be of the first to listen to our brand new podcast series, DIE ONDERWYS – KOM ONS BEWEEG SAAM VORENTOE!Your “like, comment & share” will mean so much!

LISTEN HERE

You are stronger than you think!
Stay safe & healthy until we chat again.
René

🌸

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui